RÉSZTVEVŐ
TERMÉKEK

NYEREMÉNYEK

NYERTESEK

„CHIO - Szurkolj és Nyerj!” nyereményjáték
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A “CHIO - Szurkolj és Nyerj!” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Intersnack Magyarország Kft, (Székhelye: , 1117 Budapest, Alíz utca 1), (”Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Screvo App Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest Árvácska utca 6.) (”Lebonyolító”, „Adatkezelő”) látja el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játék nyelve magyar. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.3., 2.4., 2.5., 2.8., 2.9., 5.2., 5.4., és 8.3. pontokban meghatározott kizárt személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

Chio Chips Hagymás-Tejfölös 60 g

Chio Chips Hagymás-Tejfölös 70 g

Chio Chips Hagymás-Tejfölös 100 g

Chio Chips Sós 60 g

Chio Chips Sós 70 g

Chio Chips Sós 100 g

Chio Chips Paprikás 60 g

Chio Chips Paprikás 70 g

Chio Chips Sajtos 60 g

Chio Chips Sajtos 70 g

Chio Chips Sajtos 100 g

Chio Chips Újhagymás 60 g

Chio Chips Újhagymás 70 g

Chio Chips Bacon Szalonnás 60 g

Chio Chips Bacon Szalonnás 70 g

Chio Chips Street food Gyros 60 g

Chio Chips Street food Gyros 70 g

Chio Chips Street food Pizza 60 g

Chio Chips Street food Pizza 70 g

Chio Chips Sea salt& Olive oil 70 g

Chio Light Chips Salt 55 g

Chio Light Chips Salt 65 g

Chio Light Chips Caramelised Red Onion 55 g

Chio Light Chips Caramelised Red Onion 65 g

Chio Light Chips Yoghurt 55 g

Chio Chips Jalapeno & Cheese Exxtra Intense 55 g

Chio Chips Jalapeno & Cheese Exxtra Intense 65 g

Chio Chips Chili & Lime Intense 55 g

Chio Chips Chili & Lime Intense 65 g

Chio Chips Intense Sour cream & Spring onion 55 g

Chio Chips Intense Sour cream & Spring onion 65 g

Chio Chips Intense Spicy Tomato 55 g

Chio Chips Intense Spicy Tomato 65 g

Chio Chips Intense Spicy chicken 55 g

Chio Chips Intense Spicy chicken 65 g

Chio Chips Holiday Greek Tzatziki Style 55 g

Chio Chips Holiday USA Ketch&Mayo Style 55 g

Chio Chips Holiday Italian Pizza Style 55 g

Chio Chips Intense Sour cream & Spring onion 130 g

Chio Chips Hagymás-Tejfölös 140 g

Chio Chips Sós 140 g

Chio Chips Sajtos 140 g

Chio Chips Paprikás 140 g

Chio Chips foci EB hot pepperoni 125 g

Chio Chips foci EB smoked beef 125 g

Chio Chips Party Pack sós 240 g

Chio Chips Party Pack hagymás-tejfölös 240 g

Chio Tortilla Chips Salt 125 g

Chio Tortilla Chips Chili 125 g

Chio Tortilla Chips Nacho Cheese 125 g

Chio Dip mild salsa 200 ml g

Chio Dip hot cheese 200 ml g

Chio Crispers Újhagymás 60 g

Chio Crispers Wasabis 60 g

Chio Crispers Sajtos 60 g

Chio Stickletti tálcás 100 g

Chio Stickletti tálcás 200 g

Chio Stickletti Sajtos 80 g

Chio Stickletti Burgonyás 80 g

Chio Stickletti Hagymás-Tejfölös 80 g

Chio Stickletti&Brezli 250 g

Chio XXL Stickletti 180 g

Chio Potato Cracker Sea Salt & Onion 90 g

Chio Potato Cracker Creamy Paprika 90 g

Chio Multigrain Cracker 90 g

Chio Maxi Mix 100 g

Chio Maxi Mix 200 g

Chio Party Mix 200 g

Gold Fischli Sesam 100 g

Gold Fischli Sesam 80 g

Gold Fischli Sajtos 100 g

Gold Fischli Sajtos 80 g

Chio Crackings Sós 100 g

Chio Sósperec 200 g

Chio Snacks Burgonyaszirom Sós 40 g

Chio Snacks B.szirom Hagymás-Sajtos 40 g

Chio Snacks B.szirom Magyaros 40 g

Pom Bär Original 50 g

Pom Bär Tejszínes-hagymás 50 g

Pom Bär Sajtos 50 g

Pom Bär Ketchup 50 g

Pom Bär Tejfölös-paprikás 50 g

Pom Bär focis 100 g

Pom Bär Original 100 g

Pom Bär Original 110 g

Pom Bär Sajtos 100 g

Pom Bär Original 180 g

Pom Bär Tejszínes-hagymás 180 g

Chio Taccos 65 g

Chio Big Pep 65 g

Chio Big Pep 50 g

Chio Fried Chicken 60 g

Chio Pizza Bikers 80 g

Chio Cheese Tube 70 g

Chio Cheese Tube 60 g

Chio Donuts Peanut Caramel 80 g

Chio Flips Földimogyorós 100 g

Chio Master Crok Pizzás 40 g

Chio Master Crok Sajtos 40 g

Chio Master Crok Hagymás-Tejfölös 40 g

Chio Kroki Kroket 120 g

A vásárlásokat követően a Regisztrált felhasználói felületén keresztül meglátogatja az Appot és feltölti jól olvasható minőségben a vásárlását igazoló blokkról készített fotót (a „Blokk”), továbbá megadja a vásárlás helyét és időpontját, valamint a Blokkon szereplő AP kódot (ezen lépések szerint és megvalósításával feltöltött Blokk és megadott információk a továbbiakban: „Pályázat”).

Egy Játékos tetszőleges számú Blokkot küldhet be az Appon keresztül. Egy Blokk kizárólag egyetlen Pályázatként regisztrálható.

A Játékban történő részvétel szempontjából a Blokk feltöltésével egyenértékűnek tekintendő, amennyiben egy Játékos az adott vásárlást igazoló online számlát tölti fel az Appba, a számla számát megadva, mint AP kódot.

2.2 A Lebonyolító kizárólag azokat a Blokkról készült fotókat fogadja el, amelyeken a Blokk teljes tartalma hiánytalanul látszik és amelyeken a vásárolt termékek egyértelműen beazonosítható módon feltüntetésre kerültek, így különösen amelyeken a termékek megjelölése, valamint az AP kód a Blokkon teljes terjedelemben látható és jól olvasható, továbbá a Blokkon feltüntetett vásárlás időpontja és helyszíne megegyezik azon adatokkal, amelyeket a Játékos az Appban megadott.

Amennyiben a Blokkon a Termék nem azonosítható be egyértelműen, akkor a Blokkot nem áll módunkban elfogadni. A Blokk elfogadhatóságáról kizárólag a Lebonyolító dönt. A Blokk és annak tartalma kapcsán a Szervező és a Lebonyolító semmilyen utólagos reklamációt nem fogad el.

A Játékos nem jogosult a játékban való részvételre olyan blokkal, amelyen az árucikkek „gyűjtő”-ként szerepelnek. Azon boltok esetében, melyek gyűjtőblokkot tudnak csak nyomtatni, egy, a Játékos nevére szóló ÁFÁ-s számlával - illetve annak sorszámával tud játszani a Játékos. A vásárolt termék megnevezését és darabszámát az ÁFÁ-s számlának tartalmaznia kell.
A Játékos nyertesség esetén az ekként kiegészített ÁFÁ-s számlát küldi be a Szervező részére.

2.3 Azok a Pályázatok, Blokkok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok, Blokkok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.4 A Lebonyolító a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.5 Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező és Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.9 A Játékból – a Szervező, illetve Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek többek között azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós adataikkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Kizárásra kerülnek továbbá azon Játékosok, akik Pályázata nem felel meg a jelen Játékszabálynak, így amely Pályázat esetében a Blokk nem olvasható, a megadott adatok hiányosak vagy hibásak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021 június 1. 08 óra 00 perc 00 másodperctől 2021 július 11. 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.

A Játék kezdő időpontja előtti, vagy záró időpontja utáni váráslás során kapott Blokk a Játékban nem használható fel.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1 A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék 3. pontban meghatározott időtartama előtt vagy alatt elvégezze a Regisztrációt, vásároljon bármilyen, a jelen Játékszabályzat 2.1. pontjában rögzített minimum 1 db (egy darab) Terméket, továbbá a vásárlás helyének és időpontjának megadásával együtt a Blokkot és a Blokkon található AP kódot – illetve online számla esetén a számlát és a számla számát – feltöltse az Appba.

4.2 NYEREMÉNYEK

A Játékban Eseti Nyereményt és Főnyereményt (együttesen: „Nyeremények”) lehet nyerni.

4.2.1. Nyeremények nyerő időpontjai

4.2.1.1 Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően az Eseti Nyereményekre vonatkozóan a Játék teljes időtartamának tekintetében összesen 88 db (nyolcvannyolc darab) nyerő időpontot sorsol ki, míg a Főnyeremény vonatkozásában 1 db (egy darab) nyerő időpontot.

4.2.1.2 A Eseti Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Eseti Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot, azaz töltenek fel Kódot a 2.1. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölt fel Kódot), Lebonyolító azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

4.2.1.3 A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő tanuk aláírásával hitelesít. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.2.1.4 Amennyiben az eseti nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Lebonyolító a 4.2.1.1. – 4.2.1.2. pontban meghatározott nyerő időpontokat követően másodikként beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott eseti Nyeremény tekintetében.

4.2.2 Eseti Nyeremények A Játék időtartama során minden 4.2.1.1. pont szerinti nyerő időpontban 1 db (egy darab) Eseti Nyeremény kerül kiosztásra. A megnyerhető Eseti Nyeremények:

Egy Játékos legfeljebb 3 db (három darab) Eseti Nyereményre lehet jogosult. Amennyiben olyan Játékos Pályázata nyer, aki már megnyert 3 db (három darab) Eseti Nyereményt, helyette az aktuális nyertes nyerő időpontot követően másodikként beküldött Pályázat beküldője lesz a nyertes az adott Eseti Nyeremény tekintetében.

4.2.3 Főnyeremény A játék Főnyereményét azok a Játékosok nyerhetik meg, akik legalább 2 (kettő) alkalommal játszottak Eseti Nyereményért.

A Játék időtartama során 1 db (egy darab) Főnyeremény kerül kiosztásra. A megnyerhető Főnyeremény:

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 Értesítések:

5.2 A nyertes Játékosok az alkalmazáson belül tudják követni pályázatuk jóváhagyásának folyamatát (ellenőrzésre vár, nyert, elutasított). A jóváhagyást követően az alkalmazásban a profil alatt megadott lakcímre történik meg a nyeremény kiszállítása. Lebonyolító a Játékos általi helytelen adatszolgáltatásért nem vállal felelősséget. A pályázat elutasítása esetén Lebonyolító automatikusan tartaléknyertest jelöl ki.

5.3 A Nyereményt a Lebonyolító futárszolgálat igénybevételével a Játékos által az Értesítésben megadott postai címére kézbesíti. A Nyeremények kézbesítése a nyertessel történő előzetes egyeztetés után történik meg. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kísérli meg 2021 július 26. napjának végéig. A nyertes Játékos köteles a Nyeremények átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.4 Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. ADATVÉDELEM

A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi szabályok a külön adatkezelési tájékoztatókban találhatóak.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.4. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja a mobilalkalmazást, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a mobilalkalmazással, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.5. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a mobilalkalmazás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a mobilakalmazáson. Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a nyereményeket a Szervező érdekkörében felmerülő okból nem tudja átadni.

Budapest, 2021 május 26.
Intersnack Kft