Screvo logo

JÁTÉKOK

MŰKÖDÉS

KAPCSOLAT

GY.I.K.

Screvo logo

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Screvo App Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Screvo) a saját fejlesztésű mobilalkalmazása használatát és így a mobilalkalmazáson keresztül elérhető nyereményjátékokban való részvételt alábbi feltételektől teszi függővé.

A mobilalkalmazás használatával a Felhasználó elfogadja a felhasználási feltételeket és vállalja annak betartását. Az Alkalmazás használatának megkezdését jelenti annak letöltése. Az Alkalmazást csak 18. életévüket betöltött Felhasználók használhatják. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, kérjük, ne használja a mobilalkalmazást.

A mobilalkalmazás célja nyereményjátékokon való részvétel lehetőségének biztosítása, nyereményjátékok könnyű elérésének lehetővé tétele. A Felhasználó a nyereményjátékokon való részvétellel különböző nyereményeket nyerhet. A Felhasználó semmilyen felelősséget nem vállal az egyes nyereményekért

A Felhasználó a valóságnak megfelelő adatokat köteles megadni. A hamis, hibás vagy elégtelen regisztrációból eredő károkért a Screvo felelősséget nem vállal. A szándékosan hamis regisztrációból eredő, a Screvo-t ért minden kárért a Felhasználó felelősséggel tartozik. A Screvo jogosult bármely Felhasználót bármikor kizárni a játékból vagy a mobilalkalmazás használatából, aki a mobilalkalmazás felhasználási feltételeit megsérti.

Amennyiben a Felhasználó téves adatokat regisztrált, azt azonnal köteles emailen vagy az alkalmazáson keresztül bejelenteni a Screvo számára.

A Screvo a Felhasználó személyes adatait az adatkezelési tájékoztatók szerint kezeli.

A Screvo tájékoztatja a Felhasználót, hogy a teljesítés érdekében, az alkalmazás működtetése céljából alvállalkozókat igénybe vehet, akik Felhasználó adataihoz hozzáférhetnek.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a mobilalkalmazásról esetlegesen elérhető más személyek által üzemeltetett oldalak tartalmáért vagy adatkezelésre illetve gyűjtésre vonatkozó szabályzataiért, adatokkal kapcsolatos magatartásáért a Screvo nem vállal felelősséget.

A Felhasználó szabad akaratából töltheti le az alkalmazást és használhatja azt. A Screvo mindent megtesz az alkalmazásban található vagy az abból elérhető információk időszerűségéért és hitelességéért, a Felhasználó azonban saját felelősségére támaszkodhat az információkra.

A Screvo az alkalmazást folyamatosan működteti és karbantartja, előfordulhatnak azonban olyan előre nem látható események, amelyek miatt az alkalmazás átmenetileg nem elérhető. Az ebből eredő esetlegesen a Felhasználót ért közvetlen vagy közvetett károkért a Screvo felelősséget nem vállal.

A mobilalkalmazás tartalmazhat hibákat és pontatlanságokat, amelyek meghibásodáshoz, adat és/vagy információ vesztéshez, illetve sérüléshez vezethetnek, amely érintheti a hozzákapcsolt eszközén és perifériáján található egyéb programokat is. A mobilalkalmazás letöltésével a Felhasználó elismeri és elfogadja azt, hogy az alkalmazás minden használata a Felhasználó felelősségére, illetve kockázatára történik.

A Screvo nem vállal felelősséget: a nem a valós tényeknek megfelelően megadott regisztrációból eredő kárért, költségért, a Felhasználó együttműködési kötelezettségének nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, az alkalmazás egyéb, nem megjelölt programmal való összekapcsolásából, illetve az alkalmazás nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért és az alkalmazásban található információk hitelességéért és a közzétett kommentekért.

A mobilalkalmazás tekintetében a Screvo szellemi alkotások jogosultja, a mobilalkalmazás szerződéstől illetve rendeltetésszerű használattól eltérő felhasználása sérti a szellemi alkotáshoz fűződő jogokat és polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után. A Felhasználó a mobilalkalmazást saját maga használhatja, a használat jogát csak annyiban oszthatja meg másokkal, amennyiben a mobilalkalmazás tartalma vagy célja ezt lehetővé teszi.

A Felhasználó felelős az általa megadott adatokért, információkért, kommunikációs tartalomért, jogszabályt, mások jogait, törvényes érdekeit a mobilalkalmazás használata során nem sértheti, veszélyeztetheti. A Screvo fenntartja a jogot, hogy más jogát sértő tartalmat a mobilalkalmazásból eltávolítson.

A mobilalkalmazás használatához megfelelő hardvereszközök, internet hozzáférés és bizonyos szoftverek szükségesek, továbbá időről időre frissítésekre is szükség lehet; a mobilalkalmazás használatát a fenti tényezők, illetve azok működése befolyásolhatják.

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen dokumentumban esetlegesen bekövetkező változások ezen az oldalon fognak megjelenni, a módosítás tényéről a felhasználó a hatályba lépés dátumának változása, valamint új mobilalkalmazásverzió kibocsátásakor a változáslista révén értesülhet. Javasoljuk, hogy időről időre ellenőrizze és értelmezze a változásokat, hogy tisztában legyen a mindenkori felhasználási feltételekkel és adatvédelmi irányelvekkel.

Screvo App Kft.